【Steven哥哥&Jimmy小鮮肉專欄】萬聖節特別企劃

萬聖節要到囉!你會怎麼過呢?
今天為大家送上萬聖節特別企劃~
在國外遊學的Steven哥哥和Jimmy小鮮肉要跟大家分享自身在國外過萬聖節呢!
聽完小編也想去了!!大家有在國外過的萬聖節的經驗嗎?


                               影片連結→→→https://www.youtube.com/watch?v=-_XLoEZSv3U&t=

留言